AKTIVITETER

Om du har förslag på eller önskemål om aktiviteter, kontakta styrelsen eller någon av

SBaK La Mellans medlemmar.

_________________________________________________________________________

VILTSPÅRKURS ANLAG FULLBOKAD

 

Inbjudan Viltspårskurs Anlag

 


Är du intresserad av att börja med viltspår med din hund?

 

Vi kommer nu anordna en anlagskurs i viltspår i Karlstad.

 


Målsättning: Att öka kunskap och färdighet hos hundägaren så att ekipaget i slutet av kursen ska känna sig redo att gå ett anlagsprov.
Krav på ekipaget: Hunden ska vara minst 5 månader, försäkrad samt vaccinerad. Föraren ska vara medlem i rasklubb, Basset har förtur men alla raser är välkomna.

 


Max antal deltagare: 8 st
Instruktör: Karin Björck och Anita Malmgren
Antal kurstillfällen: Sex
Datum: start 26/5, 29/5, 3/6, 9/6, 18/6, 26/6 Tid: 17.30 – 20.00

 

Plats: I2 skogen Karlstad.
Kursavgift: 900 kr. Mer info kommer i PM

 


Anmäl dig till :anita.malmgren@kau.se eller via 0705237734, senast 22/5
Ditt namn, adress, postnr, ort, mobilnr, mailadress, personnr (10 siffror) Hundens namn, ras, regnr och ålder.

 


Välkommen
Karin och Anita

 

_____________________________________________________________________________

 

 spårvalp

VILTSPÅRKURS våren 2017

 

        Kursbeskrivning:  Viltspår anlag och öppenklass

        Kursstart:               Den 6 maj kl. 11:00.

                                        Vi börjar med ett teoripass och ett uppstartsspår

         Plats:                     Plats meddelas vid anmälan (i trakten av Kil )          

         Krav:                      Alla rasar är välkomna men hunden bör vara 9 mån.

         Kurstillfällen:        6 tillfällen

         Kostnad:               Anlag 1000 kr, Öppenklass 1200 kr.

                                        Max 5 deltagare.

         Kursledare:           Birgitta Edmark, viltspårsdomare

 

         För info och anmälan: Ring Birgitta mobil, 076-7770089

 

         Sista anmälningsdatum:  Den 30 april

  

Kursens innehåll: 

Regelverk för viltspår 

"Lite" Lasa (leta-analysera-spåra-avsluta) 

Skotträning 

Hur startar man upp ett spår? 

Sökrutan (öppenklass) 

Hur jobbar man som förare? 

Olika hundars arbetssätt 

Hur tränar jag och hur "mycket"? 

 

Övrigt:

Vi ska ha roligt tillsammans med vår hund och få ett bra samarbete.