Protokoll styrelsemöte i Lungsund, La Mellan söndag 20130630

Närvarande:  Marie Wikström, Maria Wedin, Ingemar Olofsson, Kristina Holmström, Niklas Dahlström, och Magnus Nilsson.

Förhinder: Boel Johansson och Peter Lundberg

 

§ 77               Ordförande Ingemar öppnade mötet

§ 78               Valet av mötessekreterare föll på Magnus Nilsson

§ 79               Dagordningen godkändes med tillägg § 82 b ekonomi

§ 80               Val av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet, Marie         Wikström

§ 81               Genomgång och godkännande av föregående protokoll, allt ok.

                       

§ 82               Skrivelser, inkomna och utgående, gicks igenom. Inget som föranledde åtg.

 

§ 82 b            Niklas redovisade ekonomin t o m 06/29, Avsevärt sämre resultat                                    än samma period förra året beroende på färre viltspårstarter.

                     

§ 83               Utställning,

                      Skutberget gick bra, Domaren dömde hårt men rättvist. Askersund 10/8, Moa Persson kontaktas igen, sekreterarna löser sig, och ringen, tält mm finns på plats.      Lottring ordnas av Ingemar. Prispolicy, fodersäckar. Delas ut i BIS, teoretiskt 4 st och så tillkommer BIS valp, jakt, veteran, avels och uppfödarklass. Låda, rosetter, nummerlappar, prislistor, kritiklappar, program under kontroll. Förlängd anmälan? Ja fram till 29/7. Fikakorgar ordnas på plats. Starttid 10.00, insläpp från 9.00. Försök ändra utställning till söndag 8/6 2014 med anledning av Hoksunds utställningen i Norge. Marie tar tag i detta och börjar med Ingrid Andersson.

                       

§ 84               Viltspår,

SM uttagningen gick också utmärkt med sju startande ekipage och våra SM representanter är utsedda. Klargörande. Eleven Maria Johansson kan påbörja sin elevtjänstgöring när nödiga ”kompetenshandlingar” inkommit till styrelsen.

§ 85               Dropboxgenomgång.

Vi konstaterade att en del finns att göra, men är vi nog alla med på tåget.

 § 86              La Mellans hemsida.

Sponsoravtal är inne, hemsidan ser bra ut. Facebook skall vara öppet och administratören ser till att där inte förekommer dumheter.

§ 87               BB 3,

Ordförandens rader, viltspår, drev SM, info om Derwood Elite,s VP.

§ 88               Lillerudsdagarna 24-25 aug, lör – sönd.

Vi deltar och ser till att hundar finns på plats, körschema via telefonmöte 17/18 aug. Ordf kontaktar Lillerud och rasrepresentanter som ordnar hundar.

§ 89               Drev SM

Flyter på bra och läget känns stabilt. Boel och Ingemar tar fram  förslag till inbjudan i BB 3 mm. Säsongens drevprovsfullmäktige skall utses. Ingemar jobbar med detta.

§ 90               Övriga frågor:  

Större medlemslotteri diskuterades. Dragning exvis vid årsmötet. Alla tänker till inför nästa möte.

§ 91               Nästa möte per telefon söndag 18/8 kl 1900

§ 92               Mötets avslutas och Ingemar tackade för visat intresse.

 

 

Magnus Fabbe Nilsson               

 

Ingemar Olofsson                                                    Marie Wikström