Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20130929

Närvarande: Ingemar Olofsson, Boel Nilsson, Niklas Dahlgren, Magnus Fabbe Nilsson Kristina Holmström och Peter Lundberg

 

§ 110             Ordföranden öppnar mötet

§ 111             Val av mötessekreterare, Magnus Fabbe Nilsson

§ 112             Dagordningen godkändes

§ 113             Att jämte ordföranden justera protokollet föll på Boel

§  114                 Genomgicks och godkänndes föregående protokoll

                       

§ 115             Skrivelser, inkomna och utgående

                                         Föranledde ingen åtgärd

 

§ 116             Ekonomi. 

                      Genomgång av Niklas se rapport i dropbox.    

                       

§ 117             Viltspår.

                       Har gått sämre än normalt

  

§ 118             Drevprov

 

Fullmäktige blir Ingemar och biträdande Maria Forsberg. Beslutades att Boel alltid meddelar eleverna när hund döms så att elev kan få möjlighet att gå med. Kollegiedagar, period 1 till 6 nov, förslag 10 november 1900. Period 2 till 31/12, kollegie 5/1 2014, period 3 till siste januari. Kollegie 9 februari. Ingemar sonderar domarutbyte med dreverdomare i Örebro och Värmland

§ 119             Drev SM.

Domarnamn senast 15/10, obs 4 från mellan + en reserv, Ingemar ringer. Senast 13/11 skall hundarna vara anmälda till Boel. Tävlingen kommer att kunna följas på hemsidan. Vi bor på Solhagen och äter, har regelgenomgång, lottning av mark och domare torsdag kväll. Bo Martinsson hjälper till med provmarker och ledsagare. Frukost av allmän modell, ärtor till lunch. Kollegie och prisutdelning. Priser från Axess, Hylte Lantmän, Sveland samt ev Boel. Fat och täcke kommer från centralt håll.

§ 120             Storlotteriet är godkänt och Ingemar undersöker kostnad 

                       för priser. Start under SM

§ 121             Mellans hemsida fixas av Ingemar närmsta dagarna

 

§ 122             BB 4

                           Inget aktuellt. 

§ 123             Dropbox

                           Funkar hos de flesta     

§ 124             Övriga frågor (utst 2014)

Klart med ny dag Skutberget. SKK godkänt 8/6 i stället för 31/5 2014. Ingrid Andersson, domaren meddelad. Även utställningsdagar för 2016 preliminärt bestämda till 5/6 Skutberget och 31/7 Ransäter. Skall meddelas Christina J i december. Vi behöver bättre ordning på vilka som kommer att närvara på mötena. D v s den som vet med sig att han/hon inte kan närvara meddelar detta till ordföranden i god tid.

§ 125             Nästa möte blir 3 november 1900

§ 126             Mötets avslutas               

 

Vid pennan:

Magnus Fabbe Nilsson

 

Ordförande:                                                                Justerare:     

Ingemar Olofsson                                                       Boel Johansson