Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20131103

 

Närvarande: Ingemar Olofsson, Magnus Nilsson, Niklas Dahlström, Boel Johansson, Adjungerad Bo Martinsson.

 

§ 127             Ingemar öppnade mötet och hälsade välkommna

§ 128             Valet av mötessekreterare föll på Magnus

§ 129             Godkännande av dagordningen utföll med jakande

§ 130             Val av justeringsman Niklas att jämte ordföranden                     .  justera protokollet

§ 131                  Föregående protokoll godkändes

                       

§ 132            Skrivelser, inkomna och utgående  redovisades utan åtgärd

 

§ 133            Ekonomin.

                     24.294 i kassan vilket är ett resultat på – 14000 Ingemar ser till att pengar från BassetSM arragemanget inkommer från CS.

                       

§ 134             Viltspår har genomförts 28 st 

§ 135             Drevprov.

            har genomförts 8 st men en ökning verkar vara på gång  detta år.

§ 136             Drev SM, rubbet:

Provrutor är klart, Niklas ordnar kartor. Maten ansvarar Bo för med assistans av Ann-Sofie S och Maria F. Magnus ordnar 3 boxar vin samt 3 flak öl, Axess banderoll och Bassetmärke. Bo  tar ordnar vägvisningsskyltskylt. Kerstin sköter resultatredovisning via nätet. Samling 1400 på torsdag.

§ 137             Storlotteriet.

 Går framåt och Ingemar har ordnat priser för 10.500. Lottförsäljningen börjar vid drev SM. Ingemar ordnar lottlistor

§ 138             Mellans hemsida.

 Kommer att utökas med SM flik, presentation av varje hund och löpande info under provdagen

§ 139             BB 4 återkommer vi till vid nästa möte 

§ 140             Dropbox kommer Niklas att fånga upp villfarna själar     

§ 141             Övriga frågor var det sparsamt med

§ 142             Nästa möte blir 20131201 kl 1900

§ 143             Mötets avslutas av ordföranden              

 

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

Ingemar Olofsson                                                Niklas Dahlström

Ingemar Olofsson                                                Niklas Dahlström