På underliggande sidor hittas protokollen från 2014