Protokoll telefonstyrelsemöte La Mellan söndag 20140119

 

Närvarande: Ingemar Olofsson, Niklas Dahlström, Peter Lundberg, Marie Wikström, Magnus     Fabbe Nilsson, Boel Johansson, Christina Holmström

 

§ 163             Mötet öppnandes av ordföranden.

§ 164             Valet av mötessekreterare föll på Magnus Nilsson.

§ 165             Godkännande av dagordningen genomfördes.

§ 166             Valet av justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föll på Niklas   

                     Dahlström.

§ 167                       Genomgång och godkännande av föregående protokoll genomfördes.

                       

§ 168             Skrivelser, inkomna och utgående föranledde ingen åtgärd.

 

§ 169             Ekonomin föregående år är avslutad och visar ett svagt minus. Vi tror på ett ljusare

                     2014. Budget framtagen och genomgången – något magrare.    

                       

§ 170             Storlotteriet går förhållandevis bra. 4 listor har kommit tillbaka och 2 finns kvar hos

                     Niklas.

§ 171             Drevprov, har gått bättre än vad vi befarat, ser ut att bli 30-35starter. Läget o 

                      erfarenheter från per 1 och 2 och kollegier, känns bra. Två elever har gått.

§ 172             Viltspår, 2014 rutinerna från 2013 fungerar mycket bra.

§ 173             Utställning 2014 är klart och domare 2015 återkommer vi till.

§ 174             Årsmötet arbetsflöde, verksamhetsberättelsen börjar ta form i dropboxen. Varje

                     kommissarie tar fram underlag för prishundar.

§ 175             Mellans hemsida skall anslås, årsmöte, motioner, förslag till styrelsemedlemmar,  

                      mm. Görs av Ingemar.

§ 176             BB 1 2014 ägnas en stund av Ingemar. 

§ 177             Bassetfullmäktige, motion ang avgiftsfritt  förstaår, dat 140406, vi är två delegater

                      från avd Mellan.

§ 178             Dropbox fungerar som det ska.       

§ 179             Inga övriga frågor.

§ 180             Nästa möte blir söndag 16/2 kl 1900.

§ 181             Mötet avslutas.               

 

Magnus Fabbe Nilsson

Magnus Fabbe Nilsson

 

 

Ingemar Olofsson                                                          Niklas Dahlström

Ingemar Olofsson                                                          Niklas Dahlström