På följande sidor hittas protokollen från senare år.