Drev-SM 2018

Chelsea-jakt Värmlandsnäs

Årets arrangör, SBaK Mellan hälsar deltagare, funktionärer och domare samt föregående års  SM-vinnare välkomna till årets tävling fredagen den 9 november.

Tävlingen genomförs på Värmlandsnäs, Säffle kommun och förläggning blir vid den natursköna Duse Udde Camping. 

 

Senast tisdag den 6 november anmäls de deltagande hundarna från respektive Lokalavdelning.

 

Program:

Torsdag 8 november

ca kl. 17-18 ankomst för deltagande ekipage och domare. Därefter middag, lottning marker och domare, regelgenomgång, fortsatt trevlig samvaro till tapto.

Fredag 9 november

kl. 06,00, revelj, frukost och avfärd till respektive provmark.

Provtid enligt regelverket med start kl. 08:00.

Återkomst till förläggningen för lunch, domarkollegie och därefter prisutdelning, kaffe och hemfärd.

 

Intresserade kommer att kunna följa tävlingen hela dagen via;

SBak Mellans hemsida, www.sbakmellan.se  och Svenska Bassetklubbens Facebook sida.

 

Varmt välkomna!

Styrelsen SBAK Mellan