Inbjudan

 

SBaK La Mellans uttagning till viltspårs-SM 2019

 

När: Ordinarie prov söndagen den 16 juni

 

Plats: Domarkonferensen hålls i Sanne Bygdegård Molkom

Viltspåren läggs på respektive viltspårdomares hemmamark i Värmland

 

Anmälan om deltagande skickas

Senast söndagen den 2 juni till kommissarie för provet:

 

Ola Nilsson

Nyeds Hedås 216 

660 60 Molkom  

Tfn 0553-15029 

Mobil: 070-6901967

Mail: viltspar@sbakmellan.se

  

Anmälningsavgiften, 200:-

betalas senast söndagen 2 juni på

PG 55 33 16-1

eller på SBaK Mellans swish nummer:

123 558 90 07

 

OBS! Hunden är inte anmäld innan korrekt ifylld anmälningsblankett är

viltspårkommissarien tillhanda samt att betalning är erlagd.

Ersättning om 200:- betalas av provtagare kontant till domare på plats

 

 

Välkomna! 

 ----------------------------

Fr o m 2010-07-01 har SKK beslutat att en 1 Ökl ej behöver tas på ett ordinarie prov för att erhålla championatet, varför La Mellan  enbart har ordinarie prov i samband med SM uttagningen.