SBaK Mellan´s årsmöte 2021

 

 

Lördagen 20 mars kl. 15:00

 

Som situationen är med Corona och att det inte får/ska anordnas fysiska möten så kommer Basset Mellans årsmöte att hållas som ett digitalt årsmöte vilket visats sig fungera bra i många föreningar senaste året.

Anslutningslänk meddelas i god tid här på vår hemsida och Basset Mellan och Bassetklubbens Facebooksidor.

 

Motioner till årsmötet skall vara sekreteraren tillhanda senast 14 dagar före årsmötet under sekreteraren@sbakmellan.se

 

Anmäl er till sekreteraren@sbakmellan.se

 

Alla hälsas hjärtligt välkomna!

 

Styrelsen