DREVPROV

 

 

 

 

 Drevprov 2019-20

 

Drevprovsperioder säsongen 2019/ 2020   

   

Period 1: (1/9) 1/10-31/10

Period 2: 1/11-15/12

Period 3: 16/12-31/1 (28/2 2019)

 

Period 1 uttagning till Basset SM    

Högsta provresultat blir SM representant enligt nedan, och näst högsta blir reserv.

1:a pris ger 20 poäng

2:a pris ger 15 poäng

3:e pris ger 10 poäng

 

Summan av de prisvärda dreven läggs sedan samman med provets egenskapspoäng.

Exempel:

1:a + 1:a + D-cert + 29 ep = 20 + 20 + 29 ep= 69

Skilje vid lika poäng:

1:Eventuellt D-cert

2:. Är resultatet lika jämförs ep i momenten 8 och 9 (Samarbete/Lydnad)    

3: Är ändå resultatet lika jämförs de sammanlagda ep poängen för moment 6 (Skall/Hörbarhet) + 7 (Skallgivning under drev/nyansering).

4:Är ändå resultatet lika jämförs ep i moment 3 (Drevarbete)

5:.Är ändå resultaten lika vinner den yngsta hunden

 

Anmälan till drevprov: 

   

Drevprovskommissarie/Ledamot AU/Jaktansvarig   

Närke, Södra och V:a Värmland

Magnus Gustavsson

Kornvägen 4

686 31 Sunne

 

070-732 72 96

Mail: drevprov@sbakmellan.se 

alternativt, magnus.gustavsson@yahoo.se

 

Norra Värmland, Dalarna 

Ann-Sofie Säljgård

Emausvägen 32

780 51 Dala Järna

0281-20431  070-3752143

Mail: ann-sofie.petitbas@telia.com

 

 >>Ladda ner anmälningsblanketten HÄR<<

 

Fullmäktige i avdelning Mellan till vilken drevprovsprotokollen sänds per mail eller post.

Ingemar Olofsson

Kärråsen 4

683 92 Hagfors

Mail: karrasens@live.se

Tel:  070-8915641

 

Biträdande fullmäktige

Patrik Nilsson

Emausvägen 32

780 51 Dala Järna

Tel: 0281-20431  070-3962561

 

Telefonkollegiedagar i SBaK Mellan 2019-20

Preleminärt

 Kl 19,00 alla,  per 1, 7/11  per 2, 19/12                       per 3, 6/2  2020)

 

Ersättning till Bassetklubben 150:- insättes vid anmälan på  postgiro 55 33 16-1

eller direkt med mobilen tillSBaK Mellans Swish-nummer: 123 558 90 07

 

Glöm inte uppge drevprov, hundens namn och ägare

Domarersättning 400 kr samt ev bilersättning betalas direkt till domaren vid provets genomförande.

 

Glöm inte att skriva tydligt på inbetalningskortet eller vid internetbetalning om starten ni betalar för gäller; drev-eller viltspår, då detta underlättar mycket för kassören. 

 

Vid utlandsregistrerade hundar skall kopia av stamtavlan bifogas anmälan om hunden inte tidigare tävlat i Sverige.

 

Prov som betalats, men som av någon anledning skjutits upp, måste utnyttjas inom innevarande verksamhetsår, annars anses pengarna förbrukade . Ev återbetalning sker endast efter gällande reglemente.

 

Norskt jaktchampionat:

En Svensk Jaktchampion blir Norsk Jaktchampion efter att ha erövrat ett 1:a pris på drevprov i Norge.

 

Om du vill starta ett drevprov med din Basset – gäller följande:

 

  • För att som Svensk få starta, måste hunden vara Svenskregistrerad och den som äger hunden  vara medlem i Svenska Bassetklubben (SBaK), eller annan nordisk kennelorganisation, medlemskap i rasklubb räcker inte.
  • Norsk ägare måste vara medlem i klubb hörande till FCI-organisationen och anmälan åtföljas av kopia på stamtavlan. 

 

  • Om annan skall föra hunden under provet måste denne vara medlem i klubb inom SKK-organisation eller i annan till FCI ansluten organisation.

 7

  • Från 2017-07-01 gäller nya drevprovs regler. Anmälnings blankett kan laddas ner från SBaKs hemsida eller ovan

 

  • Anmälningsblanketten skall fyllas i noggrant. Beakta särskilt att du kan föreslå domare (OBS skall då ej ha dömt hunden till 1:a pris tidigare) och provmark, men att det är kommissarienn som slutligen anvisar domare och provmark. Provmarken ska ligga inom lokalavdelningens verksamhets område.

 

  • Anmälningsblanketten ska skickas/mailas till någon av  SBaK Mellans drevprovskommissarier,  (namn adress o tfn.nr ovan). Räkna med att kommissarien behöver minst en vecka till tio dagar för att kontrollera betalningar, kontakta domare och skicka ut handlingar till anvisad domare.

 

  • Anmälan betraktas som komplett, när så väl anmälningsblankett som betalning är provledningen till handa. Inbetalning om 150 kr sker till:

      SBaK Mellan Pg 55 33 16-1 eller med 

      Swish nr: 123 558 90 07

 

På inbetalningstalong eller via internet ska följande anges: Drevprov, hundägarens namn samt hundens namn och registreringsnummer. För att din betalning ska kunna kopplas till anmälan, är det viktigt att du uppger samma uppgifter på anm.blanketten som på inbetalningskortet.

·        När du anvisats domare och provmark skall du kontakta domaren. Ni samråder sedan om när provet ska genomföras. 
DU eller domaren anmäler till kommissarien datum för provet, som godkänner och fastställer detta! Kan göras dagen före startdag

·        Till provet skall du medföra hundens reg.bevis, ditt medlemskort i SBaK (hundförare sitt motsvarande medlemskort) samt avläsare om hunden är chipmärkt.

·        Om du skickar anmälan via mail anses det  att du tagit del och godkänner SBaK och SKK regler för deltagande på prov. Domararvode om 300 Kr + ev. reseersättning betalas direkt till domaren.

      Intresserad av att bli drevprovsdomare? Det kommer under hösten genomföras utbildning för nya drevprovsdomare, Är du van småhundsjägare och startat egen hund på drevprov finns möjlighet att påbörja elevtjänstgöring innevarande år.  

      Kontakta i så fall provledningen.